Відділ-служба у справах дітей

 

Служба підзвітна і підконтрольна  міській раді, підпорядкована  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови з гуманітарних та соціальних питань – Дукасу Олегу Ярославовичу.

Адреса служби: 82100, пл.Ринок,1 м.Дрогобич, Львівська область

Графік роботи :

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,

п’ятниця — з 8.00 до 16.45,

перерва: з 12.00 до 12.45,

вихідний: субота, неділя

Графік прийому громадян:

Вівторок, четвер: з 10.00 до 16.00

Основними завданнями відділу – служби у справах дітей виконавчого комітету Дрогобицької міської ради є::

– реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів;

– розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

– здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

– ведення державної статистики щодо дітей;

– ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тощо.

Служба у справах дітей::

– бере участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів; представляє у разі необхідності права неповнолітніх в суді;

– порушує перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх;

– перевіряє стан роботи з соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності;

– здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Перелік послуг, що надаються відділом – службою у справах дітей Дрогобицької міської ради::

– надання дозволів на вчинення правочинів, які стосуються майнових прав дітей;

– вирішення питання про визначення або зміну прізвища дитині за відсутності взаємної згоди батьків;

– збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

– вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

– вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини;

– влаштування в державний заклад дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– встановлення і припинення опіки та піклування;

– вирішення питань щодо усиновлення;

– надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

– надання статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування;

– надання висновків щодо захисту прав та законних інтересів дітей до суду;

– реєстрація народження підкинутої та знайденої дитини;

– надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім;

– надання дозволу на відрахування дітей з навчального закладу відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України «Про вищу освіту»;

– надання висновку про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

– надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав батьків (одного з батьків) стосовно своїх дітей;

– надання висновку про доцільність повернення дитини (дітей) у біологічну сім’ю.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ – службу  у справах дітей

виконавчого комітету

 Дрогобицької міської ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відділ – служба  у справах дітей  виконкому Дрогобицької міської ради (надалі  –  служба)   утворюється сесією Дрогобицької міської ради, підзвітна  та  підконтрольна  міській раді, підпорядкована її виконавчому комітету, заступнику міського голови з гуманітарних та соціальних питань, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольна  службі  у   справах дітей  Львівської обласної державної адміністрації.

1.2. Служба у своїй діяльності керується  Конституцією  України,  законами  України,  указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету   Міністрів   України,   наказами   Міністерства соціальної політики України, рішеннями  голови обласної держадміністрації,    міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами   начальника   служби   у   справах дітей  обласної держадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Юридична адреса відділу-служби у справах дітей виконавчого комітету Дрогобицької міської ради: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ. 

2.1. Реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань соціального захисту  дітей  і  запобігання  дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми.

2.2. Визначення пріоритетних  напрямів у справі дітей,  їх соціального   захисту, сприяння фізичному, духовному    та інтелектуальному    розвиткові    дітей, запобігання  дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень  серед  дітей на відповідній території.

2.3. Розроблення і   здійснення   самостійно  та  разом  з  іншими структурними підрозділами  місцевих  органів  виконавчої  влади  і органів   місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями усіх форм власності,  об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на   поліпшення   становища  і  соціального  захисту дітей,  забезпечення прав,  свобод  і  законних  інтересів дітей,   запобігання   бездоглядності   та  вчиненню  ними правопорушень,  усунення причин,  що породжують ці явища,  а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

2.4. Координація зусиль   місцевих   органів  виконавчої  влади  і органів   місцевого    самоврядування,    підприємств,    установ, організацій  усіх  форм  власності  у вирішенні питань соціального захисту   дітей,   в  тому  числі  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених   батьківського  піклування,  та  організації  роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.

2.5. Формування громадської   думки   щодо   поліпшення  становища дітей,  профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ.

3.1. Організовує розроблення і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного  розвитку,  запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей у містах Дрогобичі та Стебнику.

3.2. Забезпечує    здійснення   у містах Дрогобичі та Стебнику профілактичних  заходів  щодо виявлення та усунення причин і умов, які  сприяють  вчиненню  дітьми  правопорушень,  а   також вивчення  позитивного  впливу  на  поведінку окремих дітей сім’ї,  трудових колективів підприємств,  установ  та  організацій усіх форм власності.

3.3. Надає   місцевим   органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування,  підприємствам,  установам, організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну,  методичну та консультаційну допомогу і  координує  їх  зусилля  у  вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

3.4. Подає  пропозиції  до  регіональних програм,   планів   і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та  запобігання  вчиненню  ними правопорушень.

3.5. Забезпечує   у   межах   своєї   компетенції  контроль  за виконанням законодавства щодо соціального  захисту  дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про   працю   дітей   на   підприємствах,   в   установах, організаціях усіх форм власності.

3.6. Здійснює   контроль   за  умовами  утримання  і  виховання дітей   у   спеціальних   установах   для   дітей, організацією  виховної  роботи  у  навчальних  закладах  усіх форм власності  та  за  місцем  проживання,  захистом  прав,  свобод та інтересів  дітей  у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського   піклування,   умовами   влаштування   і  утримання дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, умовами  проживання  вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних  сімей,  готує  звіт  про  стан  виховання,  утримання і розвитку  дітей  в таких сім’ях.

3.7. Бере   участь   у   правовому   вихованні   дітей, забезпечує  їх  інформування з питань працевлаштування,  навчання, оздоровлення  та  відпочинку,  разом  з  іншими   заінтересованими органами.

3.8. Готує висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

3.9. Аналізує   стан   справ   у   сфері  соціального  захисту дітей,  запобігання вчиненню ними правопорушень  та  подає відповідним органам,  підприємствам,  установам, організаціям усіх форм   власності   пропозиції   щодо   удосконалення   роботи    з дітьми.

3.10. Веде  справи  стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  оформляє  документи  на  усиновлення і застосування  інших  форм  їх  влаштування,  подає клопотання щодо переведення  дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування.

3.11. Організовує  і  здійснює  разом  з  іншими   структурними підрозділами  міської ради, сектором Дрогобицького відділу національної поліції заходи  щодо  соціального  захисту   дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед дітей.

3.12. Виявляє  разом  з іншими підрозділами Дрогобицької міської ради, сектором Дрогобицького відділу національної поліції,  міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей  та  молоді та за участю громадськості дітей, які залишилися без   піклування  батьків,  веде  облік  дітей,  які  можуть  бути усиновлені,  формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в   усиновлювачі,  опікунів,  піклувальників,  прийомних  батьків, батьків-вихователів.

3.13. Розглядає звернення власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.14. Залучає  до  реалізації   місцевих   програм   з   питань соціального захисту дітей,  боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки,      культурно-освітні,  фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

3.15. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видє направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.16. Складає акти обстеження умов проживання дітей та здійснює опис їх майна, а також складає акти обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників, усиновлювачів.

3.17. Проводить перевірки умов проживання і виховання дітей у сім‘ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.18. Приймає участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту дітей у сім‘ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.19. Розробляє і подає на розгляд  міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів  соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів.

3.20. Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів.

3.21. Забезпечує  розгляд в установленому порядку   звернень громадян;

3.22. Проводить   інформаційно-роз’яснювальну  роботу  в  межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

3.23. Здійснює підготовку матеріалів та приймає участь у розгляді питань на засіданнях виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, в межах своїх повноважень.

3.24. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

4. СТРУКТУРА СЛУЖБИ.

4.1. Службу очолює начальник,  який призначається на  посаду  і звільняється  з  посади розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з гуманітарних та соціальних питань та з начальником  служби у справах дітей Львівської обласної держадміністрації.

4.2. Для здійснення   функцій   щодо   опіки   та  піклування  над дітьми-сиротами та дітьми,  позбавленими батьківського піклування, у  складі  служби створюється  окремий підрозділ,  діяльність якого визначається в установленому порядку. Штатна  чисельність  такого  підрозділу встановлюється залежно від кількості  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування, але має становити не менше двох осіб.

4.3. Спеціалісти служби призначаються на посаду за результатами конкурсного відбору або в інших випадках передбачених чинним законодавством та звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням заступника міського голови з гуманітарних та соціальних питань  і поданням начальника служби.

4.4. Для  погодженого  вирішення   питань,   що   належать   до компетенції  служби,  в  ній  можуть  створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника  служби (голова),   керівників  інших підрозділів  міської ради та   сектору Дрогобицького відділу національної поліції, представників   підприємств,   установ,   організацій,   об’єднань громадян та благодійних організацій.

 

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання  місцевими  органами  виконавчої влади,    органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

5.2. Отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  – статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань.

5.3. Звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

5.4. Перевіряти   стан   виховної  роботи  з  дітьми  у навчальних закладах,  за місцем проживання,  на  підприємствах,  в установах   та  організаціях  усіх  форм  власності,  де  працюють  діти.

5.5. Перевіряти умови утримання  і  виховання  дітей  у спеціальних установах для дітей.

5.6. Брати  участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів,  представляти права дитини в суді.

5.7. Порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами   місцевого   самоврядування   питання   про   накладення дисциплінарних  стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей.

5.8. Залучати  до  розгляду   питань,   що   належать   до   її компетенції,    спеціалістів    інших    підрозділів   міської ради,  підприємств,  установ,  організацій усіх  форм власності,  об’єднань  громадян  та  благодійних  організацій  (за погодженням з їх керівниками).

5.9. Скликати в  установленому  порядку  наради,  конференції, семінари, проводити засідання комісій з питань, що належать до її компетенції.

5.10. Укладати    в    установленому    порядку    угоди    про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об’єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями.

5.11. Порушувати в установленому порядку питання про обмеження або  позбавлення  дитини  права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією.

5.12. Проводити особистий  прийом  дітей,  а  також  їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

5.13. Розробляти   і   реалізувати   власні  та  підтримувати громадські   проекти   програм  соціального  спрямування  з  метою забезпечення та  реалізації  прав,  свобод  і  законних  інтересів дітей,  запобігання вчиненню ними правопорушень.

5.14. Порушувати  перед  відповідними  органами   питання   про притягнення  до  відповідальності  згідно  із  законом фізичних та юридичних осіб,  які допустили порушення прав,  свобод і  законних інтересів  дітей.

5.15. Відвідувати  дітей,  які  опинилися  у   складних життєвих   умовах,  перебувають  на  обліку  в  службі  у  справах дітей,  за  місцем  їх   проживання,   навчання,   роботи, проводити  відповідну  профілактичну  роботу.

5.16. Служба  під  час  виконання  покладених  на  неї   завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   міської ради   та    органів    місцевого    самоврядування, підприємствами,  установами,  організаціями  усіх  форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ.

6.1. Служба утримується за рахунок коштів  міського  бюджету.

6.2. Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників   та видатки  на  утримання  служби  затверджуються  міським головою відповідно до норм Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

6.3. Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює виконавчий комітет  Дрогобицької міської ради.

6.4. Служба   є  юридичною  особою,  має  власний бланк,  печатку  із  зображенням  Державного Герба України і своїм найменуванням.

Начальник  відділу – служби

у справах дітей                                       І.Яким

Віза: 

Заступник міського голови

з гуманітарних та соціальних питань                                                О.Дукас