Розділ: Управління праці та соціального захисту населення: Особам з інвалідністю

Останні новини

Люди з інвалідністю, є серед усіх верств населення будь-якого суспільства. Кількість таких людей у всьому світі має стійку тенденцію до зростання, особливо це стосується держав, які перебувають в умовах суперечливого соціально-економічного розвитку.
Україна має досить високу частку інвалідів у загальній чисельності населення, що обумовлено комплексним впливом багатьох чинників.
Очевидно, що для держави вирішення питань соціального захисту людей з інвалідністю дозволить реалізувати принцип соціальної спрямованості, а відтак зменшити соціальну напруженість серед цієї категорії громадян.
Цей розділ створювався з метою акумулювання усієї доступної інформації щодо соціального захисту та правових гарантій людей з інвалідністю та висвітлення її назагал.