Розділ: Медицина Дрогобича: Нормативні документи

 

1.ЗАКОН УКРАЇНИ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

2.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про лікарські засоби»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-вр

3.ЗАКОН УКРАЇНИ № 2309а-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57374