ПРОГРАМА «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини м. Дрогобича на 2016 – 2020 роки»

ПРОГРАМА

 «Охорона та збереження об’єктів

культурної спадщини м. Дрогобича

 на 2016 – 2020 роки»

І. Загальні положення

Дрогобич – історичне місто, яке зберегло в процесі свого розвитку не тільки пам’ятки різних видів, але й історичну планувальну структуру центральної частини міста. Культурна спадщина міста є невід’ємною частиною надбання України, а відтак і світової культури. У 2013р. дерев’яна церква святого Юра  внесена до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

До Державного Реєстру нерухомих пам’яток у м. Дрогобичі внесено:

– 17 пам’яток історії;

– 7 пам’яток монументального мистецтва;

– 178 пам’яток архітектури місцевого значення ;

– 7 пам’яток архітектури національного значення.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878 місто Дрогобич входить до Списку історичних населених міст України, тому питання дотримання пам’яткоохороннного законодавства особливо актуальне.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.31, п.6; ст.32, п.6, п.10) функції забезпечення охорони пам’яток історії та культури покладено на органи місцевого самоврядування, що передбачає розроблення та реалізацію цілого комплексу заходів за участю органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, депутатів, громадських організацій, суб’єктів господарювання, жителів міста.

Вирішення проблем у сфері охорони культурної спадщини можливе за умови розроблення та реалізації міської цільової програми охорони культурної спадщини.

Міська програма охорони культурної спадщини – це система заходів, що здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Міська програма спрямовується на забезпечення сприятливих умов щодо реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням особливостей міста, та ефективного залучення інтелектуального та економічного потенціалів.

В умовах ринкових відносин пам’ятки культурної спадщини слід розглядати як об’єкти, що мають велике соціально-культурне значення, об’єкти інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери культурної спадщини.

Принциповими положеннями в питаннях організації реабілітації, ремонту та реставрації об’єктів культурної спадщини є питання прав власності на нерухомі пам’ятки та правове регулювання відносин суб’єктів охорони культурної спадщини.

Законом України «Про охорону культурної спадщини» визначені питання з регулювання прав власності на пам’ятку, обов’язки власників та користувачів щодо забезпечення належного технічного стану схоронності пам’яток.

ІІ. Мета, завдання, принципи та пріоритети програми охорони культурної спадщини

Мета Програми «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини м. Дрогобича на 2016-2020 роки» полягає у створенні умов для організаційно-правового, фінансово-економічного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку м. Дрогобича.

Основними завданнями реалізації Програми є:

– проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, впровадження та налагодження системи обліку об’єктів культурної спадщини;

– увічнення визначних історичних подій, видатних постатей в історії міста;

– популяризація краєзнавчої діяльності;

– відпрацювання методів регулювання інвестиційного процесу;

– підвищення рівня відповідальності власників та користувачів об’єктів культурної спадщини за їх збереження та використання;

– удосконалення структури у сфері охорони культурної спадщини;

– підвищення ефективності співпраці у сфері охорони культурної спадщини виконавчих органів міської ради;

– створення умов для розвитку туристичної сфери на території м. Дрогобича з метою створення історичного іміджу міста Дрогобича як культурного, мистецького та туристичного центру України;

– забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках;

– організація та проведення в місті комплексних досліджень пам’яток сакральної архітектури;

– вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам’яток;

– пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій впровадження їх у реставраційну практику;

– організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам’яток, ведення відповідних інформаційних баз даних щодо технічного стану об’єктів;

– розробка інформаційних систем та видавничої діяльності, які б забезпечували загальну доступність до інформаційних масивів у галузі охорони культурної спадщини;

– забезпечення належних умов дотримання режимів використання об’єктів культурної спадщини, їх територій, зон охорони.

Основними пріоритетами Програми є:

– створення потужної науково-інформаційної міської бази у сфері охорони культурної спадщини;

– забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках.

– забезпечення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини у Дрогобичі;

– забезпечення досліджень та розробка науково-практичної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам’ятках;

– створення привабливих умов для залучення інвестицій до об’єктів культурної спадщини через розробку та реалізацію інвестиційних проектів і програм;

– розробка першочергових фінансово-економічних заходів щодо збереження найбільш цінних пам’яток міста на основі поєднання можливостей бюджетів всіх рівнів, внутрішнього фінансово-економічного потенціалу нерухомих пам’яток, приватних коштів власників та користувачів пам’яток.

ІІІ. Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення  Програми здійснюється з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету, із залученням коштів власників та користувачів пам’яток та інших джерел, не заборонених законодавством.

  1. Заходи з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дрогобича.

Напрями діяльності та заходи виконання Програми «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини м. Дрогобича на 2016-2020 роки» (додаток 1).

  1. Очікуваний результат

Виконання програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини, усвідомлення громадою необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутнього поколінь, як важливого чинника патріотичного та історико-культурного виховання.

Реалізація заходів Програми дасть змогу:

– створити комплексну систему охорони культурної спадщини міста;

– зобов’язати суб’єкти господарювання усіх форм власності, організації, установи, громадян, які проводять діяльність (проживають) в межах історичного ареалу м. Дрогобича, дотримуватися пам’яткоохоронного законодавства та нормативно-правових актів України.

– отримати ґрунтовну історико-архітектурну інформацію щодо історичної забудови міста, території історичного ареалу, технічного стану будівель та споруд;

– усунути негативні містобудівні, техногенні фактори, що спричиняють руйнацію і деградацію забудови, забезпечити умови раціонального використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

– зберегти історико-культурне середовище міста у поєднанні із заходами модернізації міської інфраструктури;

– забезпечити охорону об’єктів та пам’яток культурної спадщини, в тому числі історичного ареалу;

– здійснити належному сучасному рівні паспортизацію об’єктів та облік об’єктів  культурної спадщини;

– проводити реставрацію, музеєфікацію об’єктів культурної спадщини;

– стимулювати розвиток туристичної інфраструктури міста;

– покращити інвестиційну привабливість міста та регіону.

    Секретар міської ради                       Т. Метик

Читайте також: