Про переукладення договорів оренди нежитлових приміщень

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від __________ 2017 р. № ____

Про переукладення договорів
оренди нежитлових приміщень

В зв’язку із закінченням терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень та прийняття нової Методики розрахунку орендної плати за користування майном комунальної власності Дрогобицької міської ради, врахувавши рекомендації постійної комісії ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол від 03.08.2017 року №45), керуючись ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, міська рада вирішила:
1. Виконавчому комітету Дрогобицької міської ради переукласти договори оренди нежитлових приміщень, згідно з додатком №1, терміном на 1 рік з 01.09.2017року.
1.1. Розрахунок орендної плати здійснювати відповідно до Методики розрахунку нарахування орендної плати, затвердженої рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 02.03.2017року №623.
2. Зобов’язати орендарів, зазначених у даному рішенні, переукласти договори оренди, відповідно до уточнених площ, здійснити страхування нежитлових приміщень, забезпечити утримання нежитлових приміщень та прилеглої території відповідно до вимог санітарних, пожежних та технічних норм.
3. Виконання даного рішення доручити відділу оренди та приватизації комунального майна виконкому Дрогобицької міської ради (Р.Росоха).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю.Кушлик).

Міський голова Т.Кучма

Переглянути додаток

Читайте також: