Погоджувальна рада

Архів протоколів погоджувальної ради

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ІІ сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 8 грудня 2015 No 18

Про затвердження Положення про погоджувальну раду

Дрогобицької міської ради

У зв’язку з підготовкою пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачаються внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва міської ради з депутатським корпусом, керуючись ст.. 25 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про погоджувальну раду Дрогобицької міської ради та персональний склад погоджувальної ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради О.Хруща.

Міський голова           Т.Кучма

 

Положення
про погоджувальну раду Дрогобицької міської ради

1. Погоджувальна рада Дрогобицької міської ради (далі – погоджувальна рада) утворюється радою на строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2. Погоджувальна ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва міської ради з депутатським корпусом і розгляд пропозицій громадських організацій.

3. До складу погоджувальної ради входять: міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, голова, уповноважений представник зареєстрованих депутатських фракцій та груп.

4. Роботу погоджувальної ради організовує міський голова, або у разі відсутності міського голови - секретар ради за його дорученням.

5. Засідання погоджувальної ради скликає міський голова, або секретар ради відповідно до п.5 даного положення, в міру потреби, але не пізніше, ніж за десять днів до проведення сесії. Про дату, час і місце проведення засідання погоджувальної ради повідомляє відділ діяльності ради не пізніше, як за три дні до його початку. Матеріали до засідання надаються членам погоджувальної ради у день його проведення. Засідання є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданнях погоджувальної ради можуть бути присутніми інші депутати з правом дорадчого голосу та заступники міського голови. Головою погоджувальної ради визначається порядок денний, список осіб, запрошених на засідання.

6. Головує на засіданні погоджувальної ради міській голова, або секретар ради відповідно до п.5 даного положення.

7. Засідання погоджувальної ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює відділ діяльності ради. Протокол засідання підписує особа, яка головує на засіданні.

8. Погоджувальна рада ухвалює рішення, які мають дорадчий характер. Рішення погоджувальної ради з питань, які належать до її відання, ухвалюються простою більшістю голосів членів президії ради, присутніх на засіданні.

9. Забезпечує роботу погоджувальної ради відділ діяльності ради.

10. За результатами вивчення та розгляду питань постійними комісіями ради, готових висновків та рекомендацій, погоджувальна ради готує пропозиції щодо розгляду їх на сесії, шляхом подальшого озвучення їх під час розгляду проекту рішення про порядок денний сесії на черговому засіданні ради;

11. Погоджувальна ради не вправі ухвалювати рішення з питань, які потребують попереднього розгляду у відповідних постійних комісій.

12. Порядок проведення засідань погоджувальної ради аналогічний до порядку проведення постійних комісій ради.

Секретар міської ради О.Хрущ Персональний склад погоджувальної ради:

1. Т. Кучма — міський голова;
2. О. Хрущ — секретар ради;
3. Р. Курчик – голова постійної комісії ради з питань бюджету, планування фінансів та цінової політики та інвестицій;
4. Т. Демко – голова постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку;
5. А. Андрухів – голова постійної комісії ради з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади та контролю за дотриманням Регламенту ради;
6. Ю. Кушлик – голова постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу;
7. О. Балог – голова постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин;
8. О. Дацюк – голова постійної комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення;
9. О. Жуковська — голова депутатської фракції УКРОП;
10. Ю. Милян — уповноважений представник депутатської фракції УКРОП; 11. М. Шеремета — голова депутатської фракції ВО «Свобода»;
12. С. Оленич — голова депутатської фракції «Об’єднання Самопоміч»;
13. Р. Шагала — уповноважений представник депутатської фракції «НРУ»; 14. В. Бернадович — голова депутатської фракції «Солідарність»;
15. А.Шевкенич — уповноважений представник депутатської фракції «Солідарність»;
16. Р. Грицай — уповноважений представник депутатської фракції ВО «Батьківщина».
17. Дзюрах – уповноважений представник депутатської фракції “Народний контроль”.