Підприємцю необхідно вести кадрову документацію при застосуванні найманої праці

Мінсоцполітики у листі від 21.11.2016 р. №5907/0/10-16/06 наголосило, що норми законодавства про працю поширюються і на трудові відносини, що виникають між працівником та фізичною особою – підприємцем.

Згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Згідно зі ст. 10 Закону «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Згідно з п. 1.6 р. І Інструкції №286, до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників

  • наказ (розпорядження) про прийом на роботу,
  • наказ (розпорядження) переведення на іншу роботу,
  • наказ (розпорядження) про припинення трудового договору,
  • особова картка, наказ (розпорядження) про надання відпустки,
  • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.

Порядок внесення записів про роботу за сумісництвом до трудових книжок працівників

Відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 58 про порядок ведення трудових книжок працівників трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Робота за сумісництвом, яка оформлена у встановленому порядку, у трудовій книжці працівника зазначається окремим рядком.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Підставою для внесення запису про роботу за сумісництвом до трудової книжки працівника є засвідчені у встановленому порядку копії наказів про прийняття на роботу та звільнення (або витяги зі зведених наказів з особового складу).

Запис про роботу за сумісництвом потрібно вносити після звільнення працівника з роботи за сумісництвом, зазначаючи період роботи за сумісництвом, місце роботи, назву посади (роботи).

Якщо робота за сумісництвом стає основною, працівника звільняють за його заявою з посади, яку він обіймав за сумісництвом, а наступного дня приймають за його заявою на цю ж посаду на основне місце роботи.

Читайте також: