Конкурсний добір на посаду директора – художнього керівника Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда»

31 ЛИПНЯ 2017 РОКУ

ОГОЛОШЕННЯ
про початок конкурсного добору на посаду

директора – художнього керівника Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда»

Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради  оголошує про початок конкурсного добору на посаду директора – художнього керівника Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда» з 01 серпня 2017 року.

 

Загальні вимоги до кандидата:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління, стаж роботи в галузі культури не менше 3 років, на керівній посаді – не менше 1 року, володіння державною мовою та здатністю за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особа, яка бере участь у  конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
  • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
  • два рекомендаційні листи довільної форми;
  • мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради у встановлений Законом строк.

Перелік документів, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів:  01 серпня 2017 року.

Дата початку формування конкурсної комісії : 01 серпня 2017 року. Персональний склад конкурсної комісії формується до 22 серпня 2017 р. До складу конкурсної комісії подають по три кандидатури члени трудового колективу, громадські організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування та відділ культури та мистецтв. Просимо до 14 серпня цього року подати кандидатури до складу конкурсної комісії відповідно до статті 213 Закону України «Про культуру» за адресою: відділ культури та мистецтв ВО ДМР, вул. І.Франка,20, м. Дрогобич.

Умови проведення конкурсу:

Конкурсний добір проводиться публічно (стаття 21/5 Закону України «Про культуру»)

 

Документи подаються протягом 30 днів з дня оголошення за адресою:

вул. І. Франка, 20, м. Дрогобич, 82100,

електронна адреса: kultura_drog@ukr.net, з приміткою «На конкурс».

Довідки  за тел.: (03244) 2-22-05

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури буде розміщено на офіційному сайті Дрогобицької міської ради додатково.

Читайте також: