Конкурс на заміщення вакантної посади Директора – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська поліклініка» Дрогобицької міської ради

Виконком Дрогобицької міської ради проводить конкурс на заміщення вакантної посади Директора – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська поліклініка» Дрогобицької міської ради».

Основні вимоги до кандидатів: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки “Медицина”, документ про підвищення кваліфікації ( курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо), сертифікати лікаря – спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з основ спеціальності, стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше п’яти років, спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» (за наявності), стажування в органах управління вищого рівня (за наявності), вільно володіє українською мовою.

До конкурсної комісії надають наступні документи:
– заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;
– заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
– копії документів про освіту; науковий ступінь, вчене звання, спеціалізацію, підвищення кваліфікації;
– ксерокопію першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата , або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта;
– копію ідентифікаційного податкового номеру (за наявності);
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– копію трудової книжки;
– заяву з наданням згоди на обробку її персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– довідку про стан здоров’я;
– одну фотокартку розміром 4 х 6 см;
– оригінальну концепцію розвитку та функціонування комунального некомерційного підприємства закладів охорони здоров’я м.м. Дрогобича та Стебника у короткотерміновій та довгостроковій перспективі.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов праці надається відділом кадрів додатково.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення за адресою: м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, каб. 32. тел. 37168.

Читайте також: