Кадровий склад відділу охорони здоров’я

Начальник відділу Чуба Володимир Іванович тел. 38336
Заступник начальника відділу з лікувальної роботи Кучерявий Святослав Дмитрович тел. 38336
Лікар-методист  2 чол.  
Головний спеціаліст з  охорони праці Глинка Богдана Антонівна тел. 20455
Головний бухгалтер Мацур Ірина Миколаївна тел. 21152
Cпеціаліст-бухгалтер             3 чол.  
Економіст 1 чол.  
Інформаційно-аналітичний центр  
   
  Козенко Павло Володимирович  тел. 38336
 в т.ч.    
Статистичний відділ
Шебунчак Степан Миколайович  тел. 37572 
мед статистик 1 чол  
лікар епідеміолог  Вошик Оксана Федорівна  
відділ кадрів Дякович Надія Михайлівна             тел. 37572
провідний фахівець з  питань ЦО  Поднєвіч Сергій Борисович тел. 20455
юрисконсульт                    Юзвак Ірина Павлівна  
юрисконсульт                    Дубинецька Христина Євстахіївна  
інженер-програміст Касій Любомир Миколайович  
інженер-метролог  Пашко Зоряна Романівна тел. 20455
робітники 5-ть чол.