Кадровий склад відділу охорони здоров’я

Начальник відділу Чуба Володимир Іванович – тел. 38336

Заступник начальника відділу з лікувальної роботи  

Кучерявий Святослав Дмитрович – тел. 38336

Головний бухгалтер Мацур Ірина Миколаївна – тел. 21152

Інформаційно-аналітичний центр Фрелик Роман Степанович – тел. 38336

Статистичний відділ Шебунчак Степан Миколайович тел. 37572

Відділ кадрів Матвієнко Тетяна Вікторівна тел. 37572

Охорона праці Глинка Богдана Антонівна тел. 20455

Метрологія Пашко Зоряна Романівна тел. 20455

Служба цивільного захисту  Поднєвіч Сергій Борисович тел. 20455