УП та СЗН: До уваги мешканців міста – черговий перелік актуальних запитань щодо призначення житлових субсидій!


ЧИ ВРАХОВУЮТЬСЯ ДО СУКУПНОГО ДОХОДУ АЛІМЕНТИ У РАЗІ, ЯКЩО БАТЬКО ДИТИНИ ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА? АБО БАТЬКО ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ОКРЕМО ТА ПЕРЕБУВАЄ У ПОВТОРНОМУ ШЛЮБІ?

Відповідно до пункту 10 Положення до сукупного доходу не враховуються аліменти, отримані на дітей.
Зазначена норма введена з метою підтримки сімей з дітьми.
Зокрема, якщо аліменти сплачує батько, який проживає окремо від дитини і не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, їх суми не включаються в дохід домогосподарства, в якому проживає дитина.
Якщо батько сплачує аліменти на дитину, але проживає у спільному з дитиною домогосподарстві, його дохід не зменшується на суму аліментів, які він сплачує. Разом з тим ці суми не враховуються в дохід особі, яка їх отримує, тобто суми аліментів не враховуються двічі в дохід домогосподарства.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПЕНСІЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА, ІНШІ ВИДИ ПЕНСІЇ І СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ, ЯКІ ОТРИМУЄ ОПІКУН (ПІКЛУВАЛЬНИК) НА ПІДОПІЧНИХ ДІТЕЙ ТА/АБО НА НЕДІЄЗДАТНИХ ОСІБ, ВРАХОВУЮТЬСЯ В СУКУПНИЙ ДОХІД ДОМОГОСПОДАРСТВА?
Відповідно до пункту 8 Положення у разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.
При цьому у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим місцем проживання розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника).
Доходи, які отримуються на підопічних дітей, не включаються до сукупного доходу домогосподарства ще в одному випадку, зазначеному у пункті 9 Положення, а саме:
До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.
Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на дітей – членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають. При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, ЗА ЯКИЙ БЕРУТЬСЯ ДОХОДИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ, ОСОБА ЛИШЕ 1 МІСЯЦЬ ОТРИМУВАЛА ПЕНСІЮ ТА МАЄ ДОХІД ВІД ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЮ. ЯК ВРАХУВАТИ ДОХОДИ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ?
Житлова субсидія призначається на загальних підставах у разі якщо у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи, особа отримувала пенсію незалежно від кількості місяців, протягом яких такий дохід отримувався.
У наведеному випадку до сукупного доходу враховуються:
дохід від здачі в оренду земельного паю, фактично отриманий за період врахування доходів;
розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

ЯК ОБРАХОВУЄТЬСЯ ДОХІД ІНТЕРНІВ?
Відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 р. № 291, інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.
Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання і поділяється на такі частини:
очне навчання – на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти;
стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я, де заробітна плата лікарям (провізорам)- інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами) – інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір, у розмірі, встановленому чинним законодавством.
Враховуючи зазначене, за час проходження очної частини навчання дохід інтернів обчислюється як дохід осіб, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах. За час проходження стажування дохід інтернів обчислюється як дохід інших працюючих осіб.

ЧИ МОЖНА ПРИЗНАЧИТИ СУБСИДІЮ НА ПОНАДНОРМОВУ ПЛОЩУ ОСОБІ, ЯКА МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ, АЛЕ ОТРИМУЄ ПЕНСІЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА?
Пунктом 5 Положення визначено, що до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать:
особи, які не досягли повноліття;
громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;
громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;
громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Отже, чинним Положенням не передбачено право щодо призначення субсидії на понаднормову площу для громадян, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

ЧИ МОЖНА ПРИЗНАЧИТИ СУБСИДІЮ НА ПОНАДНОРМОВУ ПЛОЩУ ОСОБІ, ЯКА ОТРИМУЄ ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА?
Пунктом 5 Положення визначено, що до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать:
особи, які не досягли повноліття;
громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;
громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;
громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Отже, чинним Положенням не передбачено право щодо призначення субсидії на понаднормову площу для громадян, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства.

ЧИ ВРАХОВУЮТЬСЯ ДОХОДИ БАТЬКІВ, ЯКЩО ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ ЗВЕРТАЄТЬСЯ СТУДЕНТ, ЯКОМУ НЕ ВИПОВНИЛОСЯ 18 РОКІВ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ГУРТОЖИТКУ ЗА МІСЦЕМ НАВЧАННЯ?
При призначенні субсидії неповнолітнім студентам, які проживають у гуртожитках, враховуються доходи членів їх сім’ї (батьків).

ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СУБСИДІЇ ЗВЕРНУЛАСЬ ГРОМАДЯНКА Д., ЯКА ЗАРЕЄСТРОВАНА ОДНА, АЛЕ ПЕРЕБУВАЄ В ШЛЮБІ З ЧОЛОВІКОМ, ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ОДИН ОКРЕМО ЗА ІНШОЮ АДРЕСОЮ, І ТЕЖ БАЖАЄ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ ЗА СВОЇМ МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ.
ЧИ ПРИ РОЗРАХУНКУ СУБСИДІЇ ГР. Д. ВРАХОВУЮТЬСЯ ДОХОДИ ЇЇ ЧОЛОВІКА, А ПРИ РОЗРАХУНКУ СУБСИДІЇ ЗА АДРЕСОЮ ЧОЛОВІКА ВРАХОВУЮТЬСЯ ДОХОДИ ГР. Д. (ЯК ДРУЖИНИ) У РАЗІ ОДНОЧАСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ ЗА ДВОМА АДРЕСАМИ?
У разі призначення субсидії за обома адресами враховуються доходи і чоловіка, і дружини.

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДИНКУ СКЛАДАЄ 230 КВ.М., ІЗ ЯКИХ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ ПАСПОРТОМ 75 КВ.М СКЛАДАЄ ПЛОЩА ПІДВАЛУ.
ЧИ МАЄ ПРАВО РОДИНА НА ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ?
Так, має, оскільки площа підвалу не включається до загальної площі квартири в одноквартирному будинку.

ЧИ МОЖЛИВО ПРИЗНАЧИТИ СУБСИДІЮ НА БУДИНОК ПЛОЩЕЮ 240 КВ. М., В ЯКОМУ ПРОЖИВАЄ ДВІ ОКРЕМІ СІМ’Ї ТА МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ПО ½ БУДИНКУ (ПО 120 КВ.М.)? БУДИНОК НЕ РОЗДІЛЕНО НА ДВІ ОКРЕМІ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ОДНАК СІМ’Ї СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВСІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА ОКРЕМІ РОЗДІЛЕНІ РАХУНКИ.
Права на призначення житлової субсидії немає, оскільки загальна площа житлового будинку, який не являється багатоквартирним житловим будинком, складає більше 200 кв. метрів.

ЗАЯВНИК ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ І ПРОЖИВАЄ У КВАРТИРІ ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 60 КВ. М, ТА ОТРИМАВ У СПАДОК БУДИНОК ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 180 КВ.М). ЧИ МАЄ ПРАВО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ЗАЯВНИК НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗА ЯКИХ УМОВ ?
Право заявника на призначення субсидії не обмежується через наявність у власності іншого житлового приміщення (площа житлових приміщень не підсумовується).
Разом з тим, якщо будинок отримано у спадок протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, і вартість успадкованого майна перевищує 50 тис. гривень, права на призначення субсидії на загальних підставах заявник не має. Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії може бути прийняте комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

ЯК РОЗРАХУВАТИ П’ЯТИРІЧНИЙ ТЕРМІН ВИПУСКУ АВТОМОБІЛЯ, ЯКЩО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ МІСТИТЬ ЛИШЕ РІК ВИПУСКУ?
П’ятирічний термін розраховується з року випуску, вказаного в технічному паспорті.
Зокрема, у 2018 році субсидія не призначається на загальних підставах у разі, якщо у власності або володінні особи зі складу домогосподарства (або члена сім’ї особи із складу домогосподарства) є транспортний засіб, датою випуску якого є 2013 рік або один з наступних за ним років.

ЧИ МАТИМЕ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ СІМ’Я У РАЗІ ПРИДБАННЯ ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СУБСИДІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА ОКРЕМИМИ ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ, УКЛАДЕНИМИ В ОДИН ДЕНЬ (ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ – 20 ТИС., ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ – 40 ТИС. ГРН)?
Право на призначення субсидії обмежено у разі здійснення одноразової купівлі, оплати послуг, набуття права власності.
Ураховуючи, що у наведеному випадку домогосподарством здійснено дві покупки, і сума кожної з них не перевищує 50 тис. гривень, домогосподарство має право на призначення субсидії на загальних підставах.

У СКЛАДІ ДОМОГОСПОДАРСТВА ЗАРЕЄСТРОВАНО ОСОБУ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯКА ТРИВАЛИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАЄ ЗА КОРДОНОМ НА ПОСТІЙНОМУ МІСЦІ ПРОЖИВАННЯ. ЧИ МОЖНА ЗА РІШЕННЯМ КОМІСІЇ ПО ПРИЗНАЧЕННЮ СУБСИДІЇ ВИКЛЮЧИТИ ТАКУ ОСОБУ ЗІ СКЛАДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК ТАКУ, ЩО ФАКТИЧНО НЕ ПРОЖИВАЄ?
Якщо перебування за кордоном такої особи (яка не є членом сім’ї – чоловіком або дружиною) пов’язане із службовим відрядженням, лікуванням або навчанням, що підтверджується відповідними документами, комісія може розглянути можливість призначення субсидії з урахуванням осіб, які фактично проживають.
Якщо ж зазначена особа, перебуваючи за кордоном протягом періоду, за який враховуються доходи, не мала доходів, або мала дохід менший за мінімальну заробітну плату, та/або не сплатила ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців, комісія не може розглядати рішення про призначення субсидії на фактично проживаючих осіб.

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Рекомендуємо також прочитати:
Теги відсутні