№ 131 Розпорядження міського голови “Про встановлення єдиного механізму розрахунку кошторисної заробітної плати, який враховується при встановленні вартості будівництва , що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії з 12 березня до 31 грудня 2018 року“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 12 […]

№ 123 Розпорядження міського голови “Про внесення змін до додатку 1 розпорядження міського голови від 11 квітня 2016 №240-р «Про утворення конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках»“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 1 […]