№ 143 Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради “Про внесення змін у штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 07.07.2017 №143

Про внесення змін у штатний розпис
централізованої бухгалтерії відділу освіти
виконавчих органів Дрогобицької міської ради

У зв’язку з виробничою необхідністю, значним обсягом ремонтно-будівельних робіт у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах та потребою у створенні інженерно-господарської групи, керуючись пп. 1 п.а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради в и р і ш и в:
1. Внести зміни у штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, а саме:
1.1. Ввести 1,0 ставку інженера відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради з 17.07.2017 року.
2. Начальнику відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради П.Сушку внести зміни у штатні розписи.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради П.Сушка.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з гуманітарних та соціальних питань В.Качмара.

Міський голова Т.Кучма

Читайте також: